Sửa Điều Hòa

Sửa điều hòa, sửa chữa điều hòa và sự cố về điều hòa. Đó là những câu hỏi khó trả lời nhất, bởi lẽ có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều hòa bị hỏng cần sửa chữa.

Sau đây chúng tôi sẽ phân tích cụ thể về các  ban bệnh của điều hòa đẫn đến điều hòa không lạnh, cách khắc phục sửa chữa.

Điện Lạnh Thiên Phú xin giới thiệu về một khóa học online về sửa điều hòa hiệu quả nhất

Sửa điều hòa không lạnh

  1. Với câu hỏi tại sao điều hòa không lạnh ?

  • Lưới lọc dàn lạnh quá bẩn :